Śp. ppłk Jagodziński Włodzimierz - pogrzeb

2021-01-19 09:55

14 stycznia 2021 r. zmarł w Jeleniej Górze, w wieku 80 lat

pplk w st.spocz. Włodzimierz Jagodziński s. Wincentego

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1962 r.
Były wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Członek Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników :RADAR"

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 stycznia 2021 r.
na NOWYM cmentarzu w Jeleniej Górze.

W trakcie pogrzebu przestrzegano wymogów sanitarnych związanych z panującą pandemią.

Zmarłego, w imieniu byłych żołnierzy i pracowników jeleniogórskiego garnizonu, członków JSŻR "Radar" oraz członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
pożegnał płk Marek Gołębiowski.

Cześć Jego pamięci.

+++++++++++++

Włodzimierz Jagodziński
urodził się 80 lat temu (14 października 1940 r.) w Wielkopolsce, w Witkowie niedaleko Gniezna.

• Po ukończeniu Technikum Przemysłu Spożywczego i uzyskaniu tytułu technika elektryka przez 2 lata pracował jako elektryk w Wodociągach Miejskich w rodzinnym Witkowie.
• W 1960 r. został powołany do odbycia służby wojskowej jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
• Po ukończeniu Szkoły, w 1962 r., uzyskał tytuł technika radiokomunikacji, został mianowany na stopień podporucznika i powołany do odbycia zawodowej służby wojskowej.
• Przez całe swoje wojskowe życie związany był z jeleniogórską szkołą „Pod jeleniami”.
• Początkowo służył jako dowódca plutonu szkolnego, a następnie od 1966 roku na stanowiskach dydaktycznych w Cyklu (Zakładzie) Podstaw Radiolokacji.
• W roku 1968 ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, został inżynierem elektronikiem.
• W roku 1974 ukończył studia na Wojskowej Akademii Technicznej uzyskując tytuł magistra inżyniera elektronika.
• W 1977 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika.
• W latach 1981-1983 był oddelegowany do szkolenia oficerów Armii Libijskiej w zakresie eksploatacji i wykorzystania stacji radiolokacyjnych polskiej produkcji zakupionych przez Libię . Przebywał w Libii.

Za swe zasługi dla obronności kraju był m.in. wyróżniony:
• Medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny”;
• Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
W roku 1978 otrzymał „Srebrny Krzyż Zasługi”, a w roku 1986 został kawalerem „Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski”.

• Służbę wojskową zakończył jako oficer Zespołu Badań Metodyki Nauczania.

W 1996 r. w związku z reorganizacją szkolnictwa wojskowego został, po 36 latach służby, zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Został emerytem.
Został członkiem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”.