Śp. ppłk Antoni Błażko - pogrzeb

2021-03-08 12:00

 3 marca 2021 r. zmarł w Jeleniej Górze

ppłk w st.spocz. Antoni Błażko

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1957 r.
Miał 87. Był wieloletnim wykładowcą w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Został pochowany 8 marca 2021 r. na STARYM cmentarzu w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci.

Pogrzeb odbył się w warunkach ograniczeń wynikających z panującej pandemii COVID-19.
Wojskową asystę honorową wystawił 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca.
Zmarłego pożegnał w imieniu zebranych płk w st.spocz. Franciszek Michalik 

 +++++++

Szanowni Zebrani !

Zebraliśmy się dzisiaj, tutaj, na starym cmentarzu w Jeleniej Górze, aby pożegnać i odprowadzić na wieczną wartę, zmarłego 3 marca 2021 r. żołnierza, oficera, naszego kolegę, wychowawcę, wykładowcę, naszego przyjaciela, naszego znajomego, sąsiada
WSPANIAŁEGO, PRAWEGO CZŁOWIEKA
podpułkownika Antoniego BŁAŻKO

Antoni Błażko
urodził się 86 lat temu, 12 lipca 1934 roku na Kresach Południowo-Wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej w miejscowości Byczkowce (w ówczesnym powiecie Czortków, w województwie tarnopolskim, na Podolu) w rodzinie rolniczej, jako syn Piotra i Anny.

• Gdy miał zaledwie 5 lat wybuchła II wojna światowa.
• Po wojnie, po ukończeniu szkoły pracował przez rok jako nauczyciel.
• W wieku 20 lat, w 1954 roku został powołany do odbycia służby wojskowej w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej jako kandydat na żołnierza zawodowego.
• Szkołę oficerską ukończył w 1957 roku, został mianowany podporucznikem i wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu podchorążych w jeleniogórskiej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Był bardzo zaangażowany w realizacji kolejnych zadań pracy z ludźmi. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje.
• Na początku 1958 r. został wyznaczony na stanowisko starszego instruktora w Cyklu Elektro-radiotechnicznym.
• Rok później został wykładowcą w Cyklu Pracy Bojowej.
• W 1963 roku ukończył kurs pedagogiczny.
• W 1964 r. odbył półroczny Kurs Doskonalenia Oficerów.
• W 1966 r. odbył kurs w m. Włodzimierz (Władimir) w Rosji w zakresie zautomatyzowanego systemu radiolokacyjnego rozpoznania i dowodzenia „Wozduch”.
• Od 1971 roku do zakończenia służby był wykładowcą w Cyklu Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia.
• W 1973 roku ukończył Wyższe Studia Zawodowe w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej i uzyskał tytuł inżyniera-dowódcy.
• W 1981 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Został magistrem elektrotechniki. Został mianowany na stopień podpułkownika.

• W 1983 roku odbył, w Związku Radzieckim, 5-cio miesięczny Centralny Kurs Oficerów Wojsk Radiotechnicznych.

Był bardzo ceniony i szanowany przez przełożonych, współpracowników oraz słuchaczy Szkoły „Pod jeleniami”.
• Za swe zasługi dla obronności i bezpieczeństwa państwa był wielokrotnie wyróżniany w tym medalami: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
• W 1975 roku otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi”.
• W 1982 roku został kawalerem
„Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski”.

23 listopada 1990 r. po 36 latach służby został zwolniony z zawodowej służby i przeniesiony do rezerwy. Został emerytem.

Żegnamy dzisiaj wspaniałego człowieka, życzliwego dla ludzi, człowieka o wielkich zaletach oraz umiejętnościach pedagogicznych i dydaktycznych.

Pogrążona w smutku Rodzino ! Najbliżsi Zmarłego !

W imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych Szkoły „Pod jeleniami”, współpracowników, kolegów, przyjaciół, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składam wyrazy smutku, żalu i współczucia po utracie bliskiej osoby.

Żegnaj Antoni !

Dołączyłeś do swych kolegów z rocznika podchorążych, również jak Ty oficerów jeleniogórskiej uczelni: Ryszarda Ceniana, Rajmunda Chlebowskiego, Bogusława Dylisa, Stanisława Kaczmarka, Tadeusza Latusińskiego, Jerzego Mierzwy, Ryszarda Puchacza, Mirosława Sozańskiego, Konrada Żłobińskiego.

Niech pamięć o Tobie będzie wieczna.
Spoczywaj w pokoju.
Czołem Panie Pułkowniku !

Jelenia Góra, 8 marca 2021 r.