Śp. mjr Krzysztof KARP - pogrzeb

2021-03-18 12:00

9 marca 2021 r. zmarł w wieku 60 lat

mjr Krzysztof KARP

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 marca 2021 r. na starym cmentarzu w Jeleniej Górze, przy zachowaniu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Pochowany został w grobie rodzinnym (sektor 44, rząd 2, nr 24)

Asystę honorową pełnili płk Franciszek Michalik oraz pplk Zbigniew Deręgowski.

+++++++++ 

 Szanowni Zebrani !

Zebraliśmy się dzisiaj, tutaj, na starym, jeleniogórskim cmentarzu, aby pożegnać i odprowadzić na wieczną wartę zmarłego 9 marca 2021 roku, żołnierza, oficera, wychowawcę, naszego znajomego, naszego sąsiada, naszego przyjaciela, kolegę
WSPANIAŁEGO, ODPOWIEDZIALNEGO, PRAWEGO CZŁOWIEKA
majora
Krzysztofa KARPA

Krzysztof Karp s. Józefa
urodził się 60 lat temu, tutaj w Jeleniej Górze.

• W Jeleniej Górze ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące.
• Tutaj, w Jeleniej Górze ukończył w 1983 roku Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną
• Uzyskał tytuł inżyniera-dowódcy wojsk radiotechnicznych o specjalności rozpoznanie radioelektroniczne i został mianowany podporucznikiem.
• Do odbycia zawodowej służby wojskowej został skierowany do 14. batalionu rozpoznania radioelektronicznego.
• Przez 6 lat służył w 1. kompanii rozpoznania radioelektronicznego w Mrzeżynie.
• W 1989 został przeniesiony do Jeleniej Góry, do Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Został dowódcą kompanii kadetów w Szkole Chorążych.
• Od 1994 roku był dowódcą kompanii w Szkole Młodszych Specjalistów.
• Uczył i wychowywał młodych żołnierzy. Uczył musztry, uczył regulaminów, uczył taktyki, uczył strzelać. Uczył wojskowego rzemiosła.
• W związku z reorganizacją szkolnictwa wojskowego i rozwiązaniu szkoły „Pod jeleniami” został w 2003 roku zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Pogrążona w smutku Rodzino !
Najbliżsi Zmarłego !!!
W imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych Szkoły, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” i członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, członków Koła Wojskowego PTTK składamY najszczersze wyrazy współczucia i żalu po utracie bliskiej osoby.


Żegnaj Krzysiu !!!
Czołem Panie Majorze !!!
Niech pamięć o Tobie będzie wieczna.
Cześć Twojej pamięci !!!

Jelenia Góra, 18 marca 2021 r.