Śp. Hanna Klimek

2021-10-23 09:40

14 października 2021 r. zmarła
Hanna Klimek.

Miała 86 lat.

Przez 37 lat (do 1998 r.) była pracownikiem cywilnym
(technikiem dentystycznym) Przychodni Lekarskiej
w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Została pochowana obok swojego męża ppłk. Mariana Jerzego Klimka
na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze (sektor 46, rząd 4a, numer 1a).

Cześć Jej pamięci.