Śp. płk Wiesław PĄCZEK - pogrzeb

2021-11-26 12:00

 22 listopada 2021 r. zmarł w wieku 73 lat
płk dr n. wojskowych
Wiesław PĄCZEK

Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Pochowany został na nowym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

 

Zmarłego pożegnał w imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych Szkoły, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st spocz. Franciszek Michalik.

 

Wiesław Pączek urodził się 10 stycznia 1948 r. nad rzeką Nil, w miejscowości Kolbuszowa w Kotlinie Sandomierskiej, obecnie w województwie podkarpackim.

• Dzieciństwo i okres młodzieńczy spędził na Dolnym Śląsku w Lubaniu Śląskim. Wychowywał się w rodzinie wojskowej. Jego ojciec był oficerem Wojsk Ochrony Pogranicza.
• W Lubaniu poznał swą przyszłą żonę Irenę – jej ojciec również był oficerem WOP-u.
• Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Lubaniu został podchorążym w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
• Po promocji w 1968 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej.
• Przez 6 lat był technikiem stacji radiolokacyjnej, następnie dowódcą aparatowni w kompanii radiotechnicznej w Pastewniku.
• W 1979 roku ukończył studia na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Został oficerem dyplomowanym.
• W latach 1979-1981 pełnił służbę jako starszy oficer operacyjny.
• W 1981 roku został nauczycielem akademickim w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
Do 1988 roku był kierownikiem zakładu, a następnie adiunktem. Uczył podchorążych oraz kursantów tego na czym znał się doskonale. Uczył pracy bojowej i taktyki rodzajów wojsk.

• W 1987 roku w Akademii Sztabu Generalnego obronił rozprawę doktorską nt. „Modelowanie działań środków napadu powietrznego z wykorzystaniem symulacji komputerowej”.

• Po zakończeniu służby w Jeleniej Górze służył na różnych stanowiskach w Ministerstwie Obrony Narodowej, w pionie współpracy międzynarodowej oraz zarządzania kryzysowego. Jako ekspert brał aktywnie udział w opracowaniu oraz wdrażaniu „Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym”.
• Był przedstawicielem ONZ przy misjach pokojowych w Jugosławi, Kuwejcie i Angoli.

• Za swą postawę oraz działalność był wielokrotnie wyróżniany w tym medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Otrzymał również „Srebrny” i „Złoty Krzyż Zasługi”.
• Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z dnia 6 kwietnia 2005 r. płk Wiesław Pączek został odznaczony za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

• 10 stycznia 2008 roku, w swoje 60. urodziny, po prawie 43 latach służby został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku – został emerytem wojskowym.
• W dniu pożegnania z mundurem jego przełożony Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bryg. Stanisław Rybak powiedział:
„Twoja długoletnia służba wojskowa pełniona na różnych zaszczytnych i odpowiedzialnych stanowiskach była wyznaczona pasmem znaczących osiągnięć, sukcesów, a także poświęcenia dla dobra Ojczyzny. Głęboką wiedzą, doświadczeniem, rzetelnością i sumiennością oraz uczynnością i życzliwością zaskarbiłes sobie uznanie przełożonych i autorytet podwładnych. Swoim osobistym przykładem stwarzałeś niedościgłe wzorce do naśladowania.”

• Na emeryturze w dalszym ciągu pracował na rzecz obronności kraju.

Pracował m.in. w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Był także nauczycielem akademickim w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

W Jeleniej Górze był członkiem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Za swą działalność i postawę został wyróżniony „Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP”.