Śp. mjr Eugeniusz Pawliczko - pogrzeb

2021-12-04 12:00

30 listopada 2021 r. zmarł w szpitalu w Częstochowie
mjr Eugeniusz PAWLICZKO

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1966 r.
Służył w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej oraz Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Miał 83 lata.

Pochowany został 4 grudnia 2021 r. na cmentarzu w m. Myszków (ok. 40 km od Częstochowy).

Cześć Jego pamięci.