ppłk Jerzy TURBIŃSKI - pogrzeb

2024-04-18 09:58

11 kwietnia 2024 r. zmarł w wieku 89 lat
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

ppłk Jerzy TURBIŃSKI

Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 3 w Elblągu.

Przez wiele lat pełnił służbę w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.

Pogrzeb odbył się 18 kwietnia 2024 r.
na nowym cmentarzu w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej (grób rodzinny sektor 30, rząd 5, nr 13).

 Zmarłego w imieniu żołnierzy i pracowników "Szkoły pod Jeleniami", członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" pożegnał płk w st.spocz. Franciszek Michalik

Cześć Jego pamięci!

*************** 

Jerzy Turbiński
urodził się 16 września 1934 roku jako syn Józefa i Tatiany, w rodzinnym mieście Juliusza Słowackiego, w Krzemieńcu, na Wołyniu.

• Tam do 1945 roku uczył się w Szkole Powszechnej, która mieściła się w budynku Liceum Krzemienieckiego im. Juliusza Słowackiego.
• W marcu 1944 r. do Krzemieńca wkroczyła Armia Czerwona, a w kwietniu Jego ojciec został powołany do służby wojskowej w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Odbył szlak bojowy poprzez Bug, Warszawę, Wał Pomorski i Berlin. Do domu, ale już innego domu wrócił w 1947 r.

• Jesienią 1945 rodzina Turbińskich została w ramach repatriacji przesiedlona na tzw. Ziemie Zachodnie, Ziemie Odzyskane. Osiedli w wiosce Podlesie w gminie Głuchołazy w Górach Opawskich, województwo opolskie.
• W Podlesiu ukończył 3 i 4 klasę, a następnie uczył się w Głuchołazach i w 1948 roku ukończył Szkołę Powszechną.
• W latach 1948 – 1951 uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, po ukończeniu której przez jeden rok pracował w Państwowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Podlesiu jako ślusarz-tokarz.
• 5 września 1952 został powołany do służby wojskowej jako kursant w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 3 w Elblągu.
• W 1955 r., po promocji na stopień podporucznika rozpoczął zawodową służbę wojskową w Kożuchowie jako dowódca plutonu piechoty w 38 pułku piechoty przemianowanym na 38 pułk zmechanizowany.
• W 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące.
• W pułku pełnił służbę do 1960 roku, kiedy to został przeniesiony do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
• Pełnił służbę wojskową początkowo na stanowisku dowódcy plutonu podchorążych, potem od 1968 r. dowódcy kompanii kadetów Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych oraz dowódcy kompanii podchorążych.
• W 1975 r. ukończył Wyższe Studia Zawodowe w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej
• W latach 1976 - 1980 był dowódcą kursów.
• W 1979 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika.
• Od 1980 do 1987 roku był starszym wykładowcą kwatermistrzostwa w Cyklu Taktyki.
• Po 35 latach służby wojskowej, 8 maja 1987 roku, został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Został emerytem.

Za zasługi dla obronności kraju był wielokrotnie wyróżniany, m.in.:
• Srebrnym Krzyżem Zasługi,
• medalami: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

W 1984 roku Rada Państwa nadała Jerzemu Turbińskiemu
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.