płk Zdzisław SZCZEPANOWSKI - pogrzeb

2024-04-18 10:01

13 kwietnia 2024 r. zmarł w wieku 87 lat
płk w st. spocz. Zdzisław SZCZEPANOWSKI

Był wieloletnim oficerem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.

Uroczytości pogrzebowe odbyły się 18 kwietnia 2024 r.
na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze (kolumbarium).
Cześć Jego pamięci!