Śp. ppłk Leon MOZOLEWSKI - pogrzeb

2024-05-26 07:55

21 maja 2024 r. zmarł w wieku 88 lat
ppłk Leon MOZOLEWSKI

Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Pogrzeb odbył się 25 maja 2024 r.
na NOWYM cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

 Zmarłego pożegnał w imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych „Szkoły pod Jeleniami” oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

płk w st.spocz. Franciszek Michalik

Asystę honorową w mundurach stanowili: płk Marek Gołębiowski. płk Franciszek Michalik,
mjr Kazimierz Kopaniarz (szwagier Zmarłego) oraz st.chor.sztab. Piotr Kopaniarz. 

++++++++++  

Leon Mozolewski syn Bazyla i Wiery urodził się 6 stycznia 1936 r. na Podlasiu,
w miejscowości Kropiwno w powiecie sokólskim,

  • • W 1951 r. ukończył szkołę podstawową.

• W 1954 r. mając 18 lat był przez 9 miesięcy kierownikiem Gminnej Świetlicy w Szczuczynie.
• We wrześniu 1954 r. został powołany do służby wojskowej w charakterze kandydata do zawodowej służby wojskowej. Służbę pełnił jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej.
• Po trzech latach nauki został w 1957 r. mianowany podporucznikiem i powołany do zawodowej służby wojskowej. Służbę pełnił w 6. Dywizji Powietrznodesantowej jako dowódca plutonu szturmowego w 16. batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.
• W 1959 r. zawarł związek małżeński z Lucyną.
• W latach 1961-1963 był dowódcą plutonu piechoty w 94 pułku zmechanizowanym w Morągu (15 Dywizja Zmechanizowana).
• Od listopada 1963 r. pełnił służbę w Jeleniej Górze, w szkole oficerskiej. Początkowo był dowódcą plutonów szkolnych.
• Po rocznym kursie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Ogólnowojskowego w Rembertowie został w 1973 r. dowódcą kompanii podchorążych.
• W 1975 roku został starszym pomocnikiem szefa wydziału ogólnego, a od roku 1977 aż do zakończenia służby był szefem wydziału ogólnego Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.
• W 1978 r. został mianowany podpułkownikiem.
• W 1984 r. po 30 latach służby został zwolniony z zawodowej służby i przeniesiony do rezerwy. Został emerytem.

• Na emeryturze pracował jako pracownik cywilny w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Jeleniej Górze.

• W czasie służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany m.in. medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
• W 1969 r. otrzymał „Srebrny Krzyż Zasługi”, a w 1976 „Złoty Krzyż Zasługi”.

  • • W 1983 roku Rada Państwa nadała Leonowi Mozolewskiemu

„Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.