Walne Zebranie Członków - 2002 r.

2002-06-18

W dniu 18 czerwca 2002 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, które podjęło między innymi uchwały:
- o ustanowieniu herbu Stowarzyszenia;
- o przyjęciu Programu Działania i Planu Pracy

Wybrano też na okres 3-letniej kadencji władze Stowarzyszenia:
Zarząd:
płk Józef Piekarczyk - prezes
płk Jerzy Górski - z-ca prezesa
ppłk Janusz Górecki - z-ca prezesa
st.chor.sztab. Jan Ginowicz - sekretarz
ppłk Kazimierz Stąpór - skarbnik
płk Franciszek Mroczko - członek
płk Bronisław Marcinkowski - członek

Komisja Rewizyjna:
ppłk Tadeusz Lewandowski - przewodniczący
ppłk Zdzisław Baran
ppłk Włodzimierz Jagodziński
mjr Roman Sobczak