Biuletyn nr 1

2003-02-21

luty 2003 r.

Z inicjatywy kolegi Jana Ginowicza ukazał się pierwszy numer radarowego biuletynu.

Słowo wstępne napisał do tego numeru gen. Bronisław Peikert a list z życzeniami przekazał prezydent Miasta Jeleniej Góry Józef Kusiak.