Wigilia u Kombatantów - 2017 r.

2017-12-18

18 grudnia 2017 r. w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 odbyło się wigilijne kombatanckie spotkanie.

W Wigilii wzięli udział:

  • kombatanci zrzeszeni w Związku Kombatantów RP i BWP
  • członkowie wspierający Związek
  • zaproszeni goście zasłużeni w działności na rzecz środowiska kombatantów 

W trakcie Wigilii dotychczasowy
prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatanów RP i BWP
płk Edward Jakubowski
został uhonorowany tytułem

Honorowy Prezes
Zarządu Okręgowego Związku Kombatanów RP i BWP.

Dyplom wręczył Skarbnik Zarządu Głównego ZKRPiBWP Krzysztof Adamczyk.

 *******

Krzyżami Pamiątkowymi dla uczczenia
150. rocznicy urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego
zostali  wyróżnieni:

  • płk Edward Jakubowski
  • Janina Grzywna
  • Edmund Błaszczyk

******** 

Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
wyróżnił najwyższym kombatanckim wyróżnieniem

Odznaką "Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP"

Piotra Paczóskiego 

(Członka Honorowego JSŻR "Radar") 

 

 

Spotkanie prowadził członek wspierający Związek
płk Marek Gołębiowski.