Spotkanie Noworoczne - 2018 r.

2018-01-25

24 stycznia 2018 r. w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków "Radaru".

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście:

 • Anna Konieczyńska - starosta jeleniogórski
 • Grażyna Malczuk - kanclerz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
 • Aleksandra Wochal - dyrektor Biura Poselskiego Zofii Czernow
 • Jerzy Łużniak - zastępca prezydenta Jeleniej Góry
 • Piotr Paczóski - zastępca prezydenta Jeleniej Góry
 • ks. płk Andrzej Bokiej - proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (dawniej garnizonowej)
 • Leszek Wrotniewski - przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
 • Józef Kusiak - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
 • Zbigniew Ładziński - Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, członek Rady Miejskiej Jeleniej Góry
 • Stanisław Dziedzic - przedstrawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członek Rady Miejskiej Jeleniej Góry
 • Bogusław Wojdak - Hetman Bractwa Kurkowego Ziemii Jeleniogórskiej
 • Andrzej Mateusiak - wiceprezes urzędujący Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie"
 • Edward Basałygo - prezes Koła Miejskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 • gen. bryg. Bronisław Peikert - Prezes Honorowy JSŻR "Radar"
 • Janusz Górecki - Prezes Honorowy JSŻR "Radar"
 • płk prof. Adolf Stachula - Członek Honorowy JSŻR "Radar"
 • Eugeniusz Gronostaj - sympatyk JSŻR "Radar"

Życzenia noworoczne członkom "Radaru" złożyli zaproszeni goście m.in.:

 • Aleksandra Wochal - w imieniu poseł Zofii Czernow ("matki chrzestnej" sztandaru Centrum Szkolenia Radioelektronicznego)
 • Jerzy Łużniak
 • Leszek Wrotniewski
 • Grażyna Malczuk
 • Bronisław Peikert

Edward Basałygo, korzystając z okazji, wręczył podziękowania od Związku Żołnierzy WP dla:

 • poseł Zofii Czernow
 • ks. płk. Andrzeja Bokieja
 • Zbigniewa Ładzińskiego

 Po części wstępnej zebrani obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą działność Stowarzyszenia w minionym 2017 r.

Tradycyjnie w trakcie spotkania złożono szczególne życzenia zdrowia i pomyślności Jubilatom obchodzącym w 2018 r. "okrągłe" rocznice urodzin:

80 lat

 • Władysław Stasienko

75 lat

 • Bronisław Peikert
 • Zdzisław Bigosiński
 • Bolesław Błażków

70 lat

 • Elżbieta Rzemińska
 • Janusz Górecki
 • Zenon Blukacz
 • Wiesław Pączek

65 lat

 • Tadeusz Lewandowski
 • Piotr Binek

 

W trakcie spotkania Prezes Honorowy gen. Bronisław Peikert wręczył podziękowanie dla Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej za czynne uatrakcyjnianie uroczystości wojskowych i patriotycznych organizowanych w Jeleniej Górze.

Hetman Bractwa Kurkowego Ziemii Jeleniogórskiej Bogusław Wojdak został udekorowany przyznanym mu, z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Jozefa Piłsudskiego, Krzyżem Pamiątkowym.

Wicedyrektor Muzeum Karkonoskiego Józef Kusiak wręczył podziękowanie płk. Januszowi Boratyńskiemu za wygłoszenie wykładu w trakcie "Nocy Muzeum".

 

Prezes Honorowy gen. Bronisław Peikert wręczył:

 • Bogusławowi Wojdakowi - akt nadania tytułu Honorowego Członka JSŻR "Radar"
 • Longinowi Wójcikowi - legitymację i znaczek członka JSŻR "Radar"

Spotkanie prowadził zastępca prezesa JSŻR "Radar" płk. prof. dr hab. Franciszek Mroczko.