śp. ppłk Zdzisław Murawski - pogrzeb

2018-02-16

12 lutego 2018 r. zmarł w Jeleniej Górze w wieku 77 lat,
ppłk w st. spocz. mgr Zdzisław Murawski.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1962 r.

Długoletni nauczyciel akademicki Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 lutego 2018 r.
na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci.