Walne Zebranie Członków - 2018 r.

2018-03-08 20:13

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" odbyło się 7 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Bibioteki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Walne Zebranie podjęło uchwały:

  • o udzieleniu Zarządowi absolutorium
  • zatwierdzeniu planu działalności Stowarzyszenia na 2018 r.
  • wygaśnięciu umów o współpracy z organizacjami i instytucjami, które zaprzestały działalności

W trakcie zebrania pogratulowano i wręczono stosowne wyróżnienia członkom Radaru:

  • Władysław Stasienko (80 lat ) - Honorowy tytuł "Senior Stowarzyszenia Radar"
  • Jerzy Pieńkos - podziękowanie za efektywną pracę na rzecz Stowarzyszenia
  • Elżbieta Rzemińska, Zenon Blukacz oraz Jerzy Ditkowski - gratulacje z okazji ukończenia "okrągłych" rocznic