śp. ppłk Bolesław Błażków - pogrzeb

2018-06-19

15 czerwca 2018 r. zmarł po długiej chorobie

ppłk w st.spocz. Bolesław Błażków

Pogrzeb zmarłego odbył się 19 czerwca na starym (głównym) cmentarzu w Jeleniej Górze.

Asystę honorową przy trumnie Zmarłego stanowili:

 • płk Edward Basałygo
 • płk Franciszek Michalik
 • ppłk Zbigniew Deręgowski
 • ppłk Antoni Bracławski
 • ppłk Wawrzyniec Pióro
 • mjr Henryk Erentraut
 • mjr Kazimierz Kopaniarz
Zmarłego, w imieniu żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, pożegnał płk Franciszek Michalik.

 

Cześć Jego pamięci.


***


Pogrążona w smutku Rodzino !
Szanowni Zebrani !

Spotkaliśmy się dzisiaj, tutaj, na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze, aby pożegnać na zawsze i odprowadzić na wieczną wartę żołnierza, oficera, naszego kolegę, naszego przyjaciela, naszego wychowawcę, przełożonego, podwładnego, współpracownika, naszego sąsiada, działkowca, a przede wszystkim
wspaniałego, szlachetnego, prawego i niezwykle skromnego człowieka

ppłk. w st.spocz. Bolesława Błażkowa

który w miniony piątek – 15 czerwca 2018 r. zakończył swoją ziemską wędrówkę.

Ppłk mgr Bolesław Błażków

 • Urodził się 28 września 1943 r. w miejscowości Nowosiółki (100 km na wschód od Lwowa, 20 km od Złoczowa) jako syn Jana i Olgi.
 • Po zakończeniu wojny, wraz z Rodziną, został pionierem osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Zamieszkał w Rybnicy koło Jeleniej Góry.
 • W Rybnicy (w latach 1950-1957) uczył się w szkole podstawowej.
 • Technikum Ekonomiczne w Jeleniej Górze ukończył w roku 1962 i uzyskał tytuł technika w zakresie ekonomiki przemysłu.
 • Po ukończeniu technikum, przez rok (od września 1962 r. do września 1963 roku) pracował jako praktykant w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jeleniej Górze.
 • W roku 1963 powołany został do służby wojskowej jako kandydat do zawodowej służby wojskowej. Został podchorążym w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
 • W trakcie nauki w technikum oraz w szkole oficerskiej był czynnym sportowcem. Jego koronnymi konkurencjami były: podnoszenie ciężarów oraz pchnięcie kulą.
 • Po ukończeniu szkoły oficerskiej (w 1966 r.) został mianowany do stopnia podporucznika i skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 • Początkowo służył w jednostce wojskowej w Warszawie, ale po paru miesiącach został przeniesiony do Jeleniej Góry, do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.
 • W szkole został dowódcą plutonu szkolnego.
 • W 1968 r. zawarł związek małżeński z Haliną. (Niedawno obchodzili Złote Gody).
 • Dowodził plutonem kadetów w Szkole Chorążych Wojsk Radiotechnicznych.
 • W 1969 r. został wyznaczony na dowódcę plutonu podchorążych w nowo powstałej Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej i awansowany do stopnia porucznika w korpusie oficerów wojsk radiotechnicznych.
 • W 1973 r. został awansowany do stopnia kapitana.
 • Kolejnym etapem jego wojskowego życia była służba w pionie dydaktycznym. Objął stanowisko w Cyklu Sprzętu Radiolokacyjnego.
 • W 1976 r. ukończył (w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej) wyższe studia zawodowe i uzyskał tytuł inżyniera-dowódcy.
 • Został wyznaczony na stanowisko służbowe w Ośrodku Obliczeniowym Szkoły. (Późniejsze nazwy tej komórki organizacyjnej to Zakład Informatyki i Zespół Informatyki).
  Od tego czasu jego służba, a potem praca związana była z informatyką.
 • W 1980 r. ukończył studia magisterskie (w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii). Uzyskał tytuł magistra elektrotechniki.
 • W 1981 r. został mianowany na stopień majora.
 • W 1987 r. Minister Obrony Narodowej mianował go na stopień podpułkownika.
 • W 1998 roku w związku z osiągnięciem 55 lat życia oraz rozwiązaniem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, po 35 latach i 11 miesiącach służby został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony z dniem 31 sierpnia do rezerwy.

Został emerytem.

 • Jego wiedza i umiejętności zostały w dalszym ciągu wykorzystane w wojsku.
 • Przez 5 lat, do 2003 roku pracował jako pracownik cywilny na stanowisku technologa w Pracowni Pomocy Dydaktycznych jeleniogórskiego Centrum Szkolenia Radioelektronicznego.
 • Był członkiem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”.
  Był dumny z tego, że jest żołnierzem, że jest oficerem.
  Brał czynny udział w życiu Stowarzyszenia.
  Z wielkim zaangażowaniem i dumą uczestniczył we wszystkich patriotyczno-wojskowych uroczystościach.
 • Niestety, przez ostatnie 4 lata zmagał się z ciężką chorobą.
 • Zmarł 15 czerwca 2018 r. - na 3 miesiące przed ukończeniem 75 lat życia.
 • Jego życzeniem było być pochowanym w mundurze.

Szanowni Zebrani !

Wyrazy smutku, żalu i współczucia dla wszystkich Jego Bliskich, dla całej Rodziny, dla Żony, Syna, Wnuka i Brata kierujemy od całego wojskowego środowiska, od jeleniogórskich radiotechników, od żołnierzy, od pracowników cywilnych wojska.

Łączymy się z Wami w bólu z powodu nieodwracalnej straty bliskiej osoby.

Żegnaj Kolego !!!

Żegnaj Przyjacielu !!!

Czołem Panie Pułkowniku !!!

Spoczywaj w pokoju.

Niech pamięć o Tobie trwa wiecznie.