Odsłonięcie tablicy na Domu Kombatanta w Jeleniej Górze

2018-10-17

17 października 2018 r. odsłonięto Tablicę na Domu Kombatanta w Jeleniej Górze.

Dom Kombatanta w Jeleniej Górze, jako jedyny w Polsce taki obiekt, został wybudowany w czynie społecznym w latach 1985 1988.

Został wybudowany z inicjatywy i pod nadzorem Pułkownika Edwarda Jakubowskiego prezesa jeleniogórskiego Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

IX Plenum Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych uchwałą nr 49/PL/2018 z dnia 26 września 2018 r. w uznaniu szczególnch zasług na rzecz polskiego ruchu kombatanckiego
nadało
Domowi Kombatanta w Jeleniej Górze przy ul. Teatralnej 1
imię
Pułkownika Edwarda Jakubowskiego.