VII Zjazd Delegatów Związku Kombatantów RP i BWP - Jelenia Góra

2018-10-17 17:00

17 października 2018 r. odbył się w Jeleniej Górze VII Zjazd Delegatów Związku Kombatantów RP i BWP.

W zjeździe wzięli udział delegaci kół Związku oraz zaproszeni goście m.in. prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła oraz zastępca prezydenta Jeleniej Góry Piotr Paczóski.

Zjazd wybrał na kolejną kadencję władze Oddziału Okręgowego.

W skład Zarządu Oddziału weszli oprócz kombatantów Członkowie Wspierający Związek m.in. płk Marek Gołębiowski (jako zastępca prezesa Oddziału) oraz płk Edward Basałygo, płk Franciszek Michalik i mjr Kazimierz Kopaniarz.