Śp. ppłk Stanisław Flatau - pogrzeb

2018-12-04 14:26

4 grudnia 2018 r. pochowany został śp. ppłk Stanisław Flatau.

Miał 87 lat. Był długoletnim oficerem w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej a następnie w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Ppłk Stanisław Flatau był dowódcą pododdziałów szkolnych.
20 marca 1968 r. wraz ze swoim pododdziałem brał udział w poszukiwaniu ofiar lawiny śnieżnej w Białym Jarze w Karkonoszach.
W latach 1970/1971 był dowódcą 9 kompanii, a w latach 1971/1972 dowódcą 12 kompanii.

Pochowany został koło swojej żony Heleny na cmentarzu w Sosnówce koło Jeleniej Góry.