Śp. ppłk Henryk Kuczkowski - pogrzeb

2019-02-22 21:15

15 lutego 2019 r. zmarł ppłk w st.spocz. Henryk Kuczkowski.

Miał 85 lat.

Zmarłego pożegnano 22 lutego 2019 r. na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze.

  • Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1959 r.
  • W latach 1960-1978 pełnił służbę na stanowiskach dydaktycznych w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej i Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
  • W latach 1979 - 1990 r. pełnił służbę w jeleniogórskim Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju (w 1990 r. jako dyrektor biura Zarządu).
  • W 1990 roku zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. 
 
  • Mszę Święta odprawił ks. prałat płk dr Andrzej Bokiej.
  • Przy trumnie asystowali płk Marek Gołębiowski, płk Franciszek Michalik oraz ppłk Antoni Bracławski.
  • Poczet sztandarowy wystawiło Koło Łowieckie, którego był członkiem.
  • Zmarłego pożegnał w imieniu rodziny, kolegów i znajomych ppłk Kazimierz Wójcik.

Cześć Jego pamięci.