Walne Zebranie Członków - 2019 r.

2019-03-12

12 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków JSŻR Radar.

Po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium oraz zatwierdziło plan działalności na 2019 r.

W trakcie zebrania członkom Radaru, którzy w 2019 r. kończą 80 lat życia, wręczono honorowe dyplomy Seniora JSŻR RADAR. Tytuł otrzymali:

  • Mieczysław Martusewicz
  • Józef Okulicz-Kozaryn
Zbigniew Kuśmierek redaktor książki pt. "Garnizon Jelenia Góra we wspomnieniach 1945-2004" otrzymał od członków Radaru serdeczne podziękowanie.
Książka została wydana z okazji "Setnej rocznicy odzyskania niepodległości". Autorzy artykułów oraz redaktor wykonali swą pracę nieodpłatnie. Druk sfinansował Urząd Miasta Jelenia Góra.     
 
W trakcie zebrania autorzy wspomnień otrzymali egzemplarze autorskie książki:
  • Zbigniew Kuśmierek
  • Zdzisław Baran
  • Janusz Górecki
  • Józef Piekarczyk
  • Kazimierz Wojtasik
  • Leon Zarzecki
  • Władysław Stasienko