Śp. ppłk Marian Jurecki - pogrzeb

2020-01-08

3 stycznia 2020 r. zmarł
ppłk Marian Jurecki

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1966 roku.
Miał 75 lat.
Nauczyciel akademicki w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Pogrzeb odbył się 8 stycznia 2020 r. na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze.

W imieniu kolegów, znajomych, współpracowników i wszystkich jeleniogórskich żołnierzy zmarłego pożegnał płk Franciszek Michalik.

Cześć Jego pamięci!

 

 • Śp. ppłk Marian Jurecki urodził się 9 lutego 1945 r. w miejscowości Nowinki, powiat Łuków w województwie lubelskim.
 • W 1963 r. ukończył w Łukowie Liceum Ogólnokształcące.
 • W tym też roku został podchorążym Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
  Po trzech latach nauki w 1966, roku po promocji, ppor. Marian Jurecki został powołany do zawodowej służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko w kompanii radiotechnicznej w Pietrzykowicach koło Wrocławia. Początkowo służył na stanowisku technika stacji radiolokacyjnej P-35, a następnie został dowódcą radiowysokościomierza „Bogota-M”.
 • Od końca 1967 roku służył w Jeleniej Górze w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
  Przez pierwsze 2 lata był dowódcą plutonu w kompanii szkolnej elewów w Szkole Młodszych Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych.
 • W 1969 roku otrzymał awans na porucznika.
 • W 1970 roku został dowódcą plutonu a po półtora roku dowódcą kompanii kadetów w Szkole Chorążych WRt.
 • W latach 1972-73 był słuchaczem zaocznych Wyższych Studiów Zawodowych w WOSR. Po ich ukończeniu otrzymał tytuł inżyniera-dowódcy wojsk radiotechnicznych i awansowany został na stopień kapitana.
 • Po powołaniu w 1974 roku Szkoły Oficerów Rezerwy został jej pierwszym Komendantem.
 • Od połowy 1975 roku został przeniesiony na stanowisko dydaktyczne w Cyklu Pracy Bojowej.
 • Pod koniec 1976 roku został skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Studiował na Wydziale Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Po ich ukończeniu uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.
 • W 1978 roku otrzymał awans na stopień majora.
 • W 1980 roku ukończył 6-miesięczny kurs języka angielskiego I stopnia w Ośrodku Szkolenia w Łodzi.
 • W tym samym roku ukończył w Związku Radzieckim 5-miesięczny Centralny Oficerski Kurs Wojsk Radiotechnicznych na kierunku dowódczo-sztabowym.
 • Od 1981 roku był wykładowcą a następnie starszym wykładowcą w Cyklu Pracy Bojowej w WOSR.
 • Od 1983 roku był słuchaczem studiów doktoranckich dla pracujących w Akademii Sztabu Generalnego WP.
 • W 1983 roku otrzymał awans na stopień podpułkownika.
 • W 1994 roku po 31 latach służby wojskowej został przeniesiony do rezerwy.