Święto Radaru - 2020 - cmentarze

2020-05-18

Zgodnie z tradycją, w rocznicę powołania Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, członkowie Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechnków "Radar" zapalili znicze na grobach żołnierzy i pracowników cywilnych Szkoły pochowanych na jeleniogórskich cmentarzach.

Znicze zapalono na ponad 200 grobach na cmentarzach:

 • Stary cmentarz w Jeleniej Górze;
 • Nowy cmentarz w Jeleniej Górze;
 • Nowy cmentarz w Jeleniej Górze-Cieplicach;
 • Stary cmentarz (parafialny) w Jeleniej Górze-Cieplicach;
 • Cmentarz parafialny w Jeleniej Górze-Sobieszowie;
 • Cmentarz w Jeżowie Sudeckim.
Odwiedzanie grobów było okazją do wspomnień o kolegach, przełożonych, podwładnych, znajomych.
 
W tym roku, w związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej pandemii uczestnicy nosili ochronne maseczki oraz zachowywali większe odległości.
Znicze zapalano przez 4 dni: 13, 14, 15 oraz 18 maja.
 
Uczestniczyli:
 • Jan Bielski;
 • Antoni Bracławski;
 • Jerzy Górski;
 • Janusz Kosiński;
 • Franciszek Michalik;
 • Zbigniew Nowak (chor.);
 • Józef Okulicz-Kozaryn;
 • Jan Pałubski;
 • Jerzy Pawlak;
 • Andrzej Rogalski;
 • Kazimierz Wojtasik;
 • Ewa Kiraga-Wójcik;
 • Leon Zarzecki.