75. rocznica zakończenia II wojny światowej

2020-05-08

8 maja 2020 r. obchodzono w Jeleniej Górze 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej pandemii uroczystości były bardzo skromne a uczestnicy zachowywali zwiększone odległości oraz nosili maseczki ochronne.

Jak co roku złożono kwiaty pod pomnikiem "Piastowskie Miecze" w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Kwiaty złozyli m.in. :

 • prezydent Jeleniej Góry - Jerzy Łużniak;
 • przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry - Wojciech Chadży;
 • Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
 • delegacja Koalicji Obywatelskiej;
 • delegacja Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar";
 • delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W imieniu poseł na Sejm Zofii Czernow kwiaty złożyła dyraktor biura poselskiego Aleksandra Wochal.
 
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem "Wolność Krzyżami się Mierzy " oraz pod tablicą upamiętniającą jeleniogórzan - kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Obiekty te znajdują się na placu przy byłym kościele garnizonowym.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji skupiających żołnierzy dawnego garnizonu Jelenia Góra.
 
 • ks. płk Andrzej Bokiej;
 • Edward Basałygo z małżonką Elżbietą;
 • Henryk Erentraut;
 • Marek Gołębiowski z małżonką Bogumiłą;
 • Jerzy Górski;
 • Franciszek Michalik;
 • Józef Okulicz-Kozaryn;
 • Piotr Paczóski
 • Kazimierz Wojtasik;
 • Longin Wójcik z małżonką Ewą;