Śp. ppłk Jerzy Bychowiec - pogrzeb

2020-07-03

30 czerwca 2020 r., w wieku 76 lat zmarł w Jeleniej Górze

ppłk w stanie spoczynku Jerzy Bychowiec.

  • Pułkownik Bychowiec był absolwentem jeleniogórskiej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1964 r.
  • Przez wiele lat był szefem Wydziału Wydawniczego Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.
  • Został pochowany 3 lipca 2020 r. w grobie rodzinnym na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.
 
  • W imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych "Szkoły Pod Jeleniami"
    Zmarłego pożegnał płk w st.spocz. Franciszek Michalik.
  • W trakcie uroczystości zachowywano wymogi związane z panująca pandemią koronawirusa.

Cześć Jego pamięci!