Śp. Jan Charjasz - pogrzeb

2020-08-07 21:57

31 lipca 2020 r. zmarł w Jeleniej Górze,w wieku 89 lat, Jan Charjasz.

"Syn pułku". Długoletni członek orkiestry garnizonowej w Jeleniej Górze. Tamburmajor orkiestry.

Pochowany został 7 sierpnia 2020 r. w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze. Pogrzeb odbył się przy zachowaniu rygorów obowiązujących podczas pandemii.

Zmarłego, w imieniu byłych żołnierzy oraz pracowników cywilnych "Szkoły pod jeleniami", pożegnał płk w st.spocz. Franciszek Michalik. 

Trębacze, Jego młodsi koledzy z orkiestry wojskowej odegrali kilka pożegnalnych utworów.  


++++++++++++++


Jan Charjasz

urodził się 5 stycznia 1931 r. w Łopienniku Dolnym, 15 km od Krasnegostawu, w woj. lubelskim.

  • Gdy miał zaledwie 13 lat, 1 października 1944 r. został młodocianym żołnierzem czyli „Synem pułku” przy orkiestrze wojskowej w Lublinie.
  • Gdy w 1946 roku przeniesiono z Lublina do Łodzi orkiestrę wojskową to przyjęto do niej, w celu nauki zawodu muzyka wojskowego, 10 elewów – 15-17-letnich chłopców. Wśród nich był Jan Charjasz
  • W 1948 roku orkiestrę przeniesiono do Jeleniej Góry do koszar „Pod jeleniami”.
  • 1 października 1953 r. Jan Charjasz złożył przysięgę wojskową – został pełnoprawnym żołnierzem.
  • W orkiestrze grał na tubie. Z czasem został tamburmajorem.
  • W 1966 roku jeleniogórska orkiestra garnizonowa uczestniczyła w Warszawie w defiladzie z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Orkiestry Wojska Polskiego połączono wówczas w batalion orkiestr. Tym batalionem orkiestr dyrygował tamburmajor Jan Charjasz. Było to wielkie uznanie dla Jego umiejętności.
  • Służbę wojskową zakończył 3 lipca 1975 r. Został przeniesiony do rezerwy.
  • Pracował również w jeleniogórskiej Państwowej Orkiestrze Symfonicznej (aktualnie Filharmonia Dolnośląska). Grał na tubie a ponadto był bibliotekarzem i kopistą orkiestry.
  • W 2001 roku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Syn pułku” Jan Charjasz został mianowany podporucznikiem.