Przygotowanie do Święta Wojska Polskiego - 2020

2020-08-13 23:03

13 sierpnia 2020 r. przedstawiciele Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przygotowali miejsca uroczystości do Święta Wojska Polskiego.

  • Pomnik "Wolność Krzyżami się Mierzy" - umieszczono ziemię, certyfikat autentyczności pobrania ziemi oraz tabliczkę z napisem "Łowczówek 24 XII 1914".
  • Rondo "Żołnierzy Radiotechników" - umieszczono "Tubę pamięci" zawierającą akt erekcyjny pomnika, uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry o nadaniu nazwy ronda, egzemplarz Nowin Jeleniogórskich, monety oraz listę uczestników.