Śp. ppłk Jerzy Pieńkos - pogrzeb

2020-11-05

28 października 2020 r. zmarł w Jeleniej Górze
ppłk dr Jerzy Pieńkos

Miał 78 lat.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej - promocja 1962

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 listopada 2020 r. na nowym cmentarzu komunalnym
w Jeleniej Górze z zachowaniem ograniczeń obowiązujących podczas pandemii..

Uroczystość prowadził ks. prałat płk dr Andrzej Bokiej (były kapelan Garnizonu Jelenia Góra).

Zmarłego w imieniu żołnierzy, kolegów, znajomych pożegnał płk Marek Gołębiowski.

 **********

Pogrążona w smutku Rdzino!
Szanowni zebrani!

Zebraliśmy się dziś, tutaj na Nowym Cmentarzu w Jeleniej Górze, aby pożegnać na zawsze
i odprowadzić na wieczną wartę, naszego kolegę , wychowawcę, wykładowcę, żołnierza, przyjaciela, znajomego, sąsiada
śp. ppłk. dr. Jerzego Pieńkosa,
który w środę, 28 października 2020 r. zakończył swoją ziemską wędrówkę.
Zmarł nagle. Niespodziewanie. Na Covid-19. Miał 78 lat.

Jako koledzy wspólnej służby, absolwenci OSR i Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, współpracownicy zmarłego - w tym trudnym, niebezpiecznym zdrowotnie, pandemicznym czasie chociaż w ograniczonym zakresie na miarę naszych możliwości wypełniamy wolę zmarłego, aby ostatnie pożegnanie miało charakter i elementy ceremonii wojskowej.

Duża grupa osób dziś tu obecnych, ze śp. ppłk. Jerzym Pieńkosem wiele lat razem pracowała, współpracowała i służyła w koszarach „Pod Jeleniami”. Wielu z nas przybyłych na dzisiejszą smutną uroczystość, żegna na zawsze swojego dawnego szefa, nauczyciela, kierownika.

Szanowni Państwo !


Śp. ppłk dr Jerzy Pieńkos urodził się 24 lutego 1942 r. w miejscowości Furmanówka w Kazachstanie w czasie zesłania rodziny Pieńkosów na Syberię. Po wojnie osiedlili się na Pomorzu.
W 1959 r. Jurek ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku.
W tym też roku został podchorążym Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
W 1962 roku po promocji ppor. Jerzy Pieńkos skierowany został do Wojsk Lotniczych i tam wyznaczony na dowódcę stacji radiolokacyjnej P-15 w 21 krt (kompanii radiotechnicznej) przy 16 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Pile podległą pod 3 Korpus Lotnictwa Mieszanego.
W 1965 roku otrzymuje awans na porucznika.

W latach 1967-74 w trakcie służby w Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Pile pełnił kolejno stanowiska:
- dowódcy stacji radiolokacyjnej,
- dowódcy radiotechnicznego posterunku
w 6.pułku myśliwsko –szturmowym,
- kierownika warsztatu i magazynu technicznego.

 • W 1969 roku Jerzy Pieńkos otrzymuje awans na stopień kapitana.
 • 1974 roku został przeniesiony do Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze na stanowisko kierownika laboratorium Cyklu Sprzętu Radiolokacyjnego.
 • W 1978 roku ukończył dwuletnie studia zawodowe w WOSR i uzyskał tytuł inżyniera dowódcy wojsk radiotechnicznych.
 • W 1979 otrzymuje awans na stopień majora.
 • W latach 1979-84 pełnił obowiązki starszego pomocnika Szefa Wydziału Ogólnego ds. łączności specjalnej na stanowisku szyfranta w sztabie WOSR.
 • W 1981 roku ukończył dwuletnie studia zaoczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i uzyskał tytuł magistra elektrotechniki.
 • W 1982 roku ukończył roczne zaoczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Poznańskim.
 • W latach 1984-85 był starszym oficerem Wydziału Administracji Ogólnej w sztabie WOSR.
 • W 1985 roku otrzymuje awans na stopień podpułkownika.
 • W 1990 roku obronił rozprawę doktorską w Wojskowej Akademii Politycznej w zakresie pedagogiki i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.
 • W latach 1990-98 był kierownikiem ośrodka informacji naukowej i bibliograficznej WOSR, a następnie adiunktem w zespole pracowników naukowo – dydaktycznych WOSR.
 • W 1998 roku po 38 latach został ustawowo zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Po zakończeniu czynnej służby był nadal bardzo aktywny zarówno w pracy społecznej, jak i zawodowej. Był wykładowcą w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze oraz w Ośrodku Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu. Specjalizował się w tematyce zarządzania kryzysowego i problemach bezpieczeństwa i higieny pracy.
Za zasługi dla obronności kraju był wielokrotnie wyróżniany, m.in.:
- Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
- medalami: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
- oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

W 1993 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doceniany przez władze Uczelni i instytucji w , których pracował.
Całe swoje wojskowe życie poświęcił umacnianiu bezpieczeństwa i obronności państwa.
Bardzo ceniony przez przełożonych.

Ambitny i sumienny, pełen zaangażowania w realizacji kolejnych zadań pracy z ludźmi.
Nie unikał nowych wyzwań, przy zmieniających się realiach służby.
Miał wyjątkowy dar utrzymania wysokiej samodyscypliny.
Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Kompetentny i zorientowany w swoim fachu na kolejnych zajmowanych stanowiskach.
Prawdziwy profesjonalista.

W ostatnim czasie  był prezesem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Morcinka.

Niezwykle koleżeński, pracowity, otwarty, zawsze chętny do pomocy zarówno w pracy, jak i poza nią. Służący radą i doświadczeniem.
Miał wiele pasji i zainteresowań. Uprawiał wiele sportów, m.in.: narciarstwo zjazdowe, pływanie, strzelectwo, tenis ziemny, siatkówkę, turystykę pieszą i motorową. W wielu miał znaczące sukcesy w zawodach w Wojsku Polskim oraz w cywilu. Interesował się komputerami i motoryzacją.
Pasjonowały Go podróże zagraniczne, bliższe i dalsze.
Towarzyski, pogodny, lubiany wśród znajomych.
Żegnamy Cię Jerzy jako osobę nietuzinkową, człowieka szczególnych zalet.
Żegnamy prawdziwego żołnierza, oficera przemijającego pokolenia, pokolenia bezinteresownego wielkiego zaangażowania w pracy i służbie.

Życzliwego dla ludzi, o wielkich zaletach i umiejętnościach pedagogicznych i dydaktycznych.
Żegnamy znajomego, kolegę, przyjaciela, którego pamięta się na całe życie.
Takim Cię pułkowniku widzieliśmy i takim Cię Jerzy zapamiętamy.
Wyrazy smutku, żalu i współczucia dla wszystkich najbliższych, dla całej Rodziny kieruję imiennie do żony Ewy, synów Oskara i Igora oraz wnuków od całego środowiska jeleniogórskich żołnierzy radiotechników zarówno ze Stowarzyszenia RADAR, jak i ze Związku Żołnierzy WP.

Szanowni Państwo!
Pochylmy głowy nad  urną z prochami
śp.ppłk. dr. Jerzego PIEŃKOSA
w zadumie, smutku i żalu nad nieodwracalną, nagłą, niespodziewaną stratą.

ŻEGNAJ JERZY !
ŻEGNAJ PRZYJACIELU !
ŻEGNAJ PUŁKOWNIKU !
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI !