Śp. mjr Michał Niemczyk - pogrzeb

2020-11-28 13:53

25 listopada 2020 r. zmarł nagle, w wieku 88 lat
mjr w st.spocz. Michał Niemczyk

Zmarły był wieloletnim oficerem w Oficerskiej i Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej
w Jeleniej Górze.

Pogrzeb odbył się 28 listopada 2020 r. na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.
W trakcie ceremonii pogrzebowej zachowywano wymogi sanitarne związane z pandemią (używanie maseczek ochronnych oraz utrzymywanie zalecanych odległości pomiędzy uczestnikami).

Cześć Jego pamięci !!!