Śp. kpt. Zbigniew Kowalczyk s. Mariana - pogrzeb

2020-12-08 17:01

30 listopada 2020 r. zmarł nagle, w wieku 69 lat
kpt. w st.spocz. Zbigniew Kowalczyk s.Mariana.

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z 1974 r.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 grudnia 2020 r.
na STARYM cmentarzu w Jeleniej Górze.

Został pochowany w grobie rodzinnym (sektor 4, rząd 4, nr 2).

Zmarłego w imieniu znajomych, przyjaciół, współpracowników pożegnał płk Franciszek Michalik.

W trakcie uroczystości były zachowane ograniczenia sanitarne wynikające z panującej pandemii (zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie stosownych odległości).

Cześć Jego pamięci.

+++++++

Zbigniew Kowalczyk s. Mariana i Czesławy urodził się 69 lat temu,
11 kwietnia 1951 r. w m. Tworyczów (pow. zamojski, woj. lubelskie).
• W 1970 r. ukończył Technikum Elektryczne w Zamościu.
• Przez następne 4 lata był podchorążym w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.
• W 1973 roku zawarł związek małżeński z Krystyną.
• W 1974 roku ukończył studia, uzyskał tytuł inżyniera-dowódcy wojsk radiotechnicznych o specjalności „rozpoznanie radioelektroniczne”, został mianowany podporucznikiem i powołany do odbycia zawodowej służby wojskowej.
• Do wiosny 1975 roku służył w 14 Batalionie Rozpoznania Radioelektronicznego na stanowisku dowódcy plutonu rozpoznania radiowego UKF i systemów radiolokacyjnych w Helu.
• W latach 1975 -1980 służył w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Początkowo był dowódcą plutonu kadetów w Szkole Chorążych, a następnie dowódcą plutonu podchorążych.
• W 1977 r. został mianowany na stopień porucznika.
• Od 1980 r. przez trzy lata służył w 6 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności w Nowym Dworze Mazowieckim.
• Awans na stopień kapitana otrzymał w roku 1981.
• Od 1983 roku ponownie służył w Jeleniej Górze, w WOSR. Był zastępcą dowódcy kursów doskonalenia i przekwalifikowania.
• W 1986 r. - ze względu na stan zdrowia - został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Za swe zasługi dla obronności kraju został odznaczony:
• Brązowym i Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
• Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.