Śp. ppłk Edward Zglenicki - pogrzeb

2020-12-21

11 grudnia zmarł w wieku 89 lat
ppłk w st.spocz. Edward Zglenicki

Zmarły był w latach 1970-1988 szefem Wojskowej Administracji Koszar i Garnizonowej Administracji Mieszkań w Jeleniej Górze.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 grudnia 2020 r. na NOWYM cmentarzu komunalnym  w Jeleniej Górze. Pochowany został w grobie rodzinnym (kwatera 33, rząd 29, nr 9)
W trakcie uroczystości zachowane były wymogi sanitarne związane z pandemią (noszenie maseczek ochronnych oraz zachowanie stosownych odległości między uczestnikami).

Zmarłego w imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych byłego garnizonu Jelenia Góra oraz członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" i członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  pożegnał płk w st.spocz. Franciszek Michalik.

Cześć Jego pamięci.

 +++++++++

Edward Zglenicki s. Stanisława
urodził się 89 lat temu (1 października 1931 r.) w m. Giżynek w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Golubia-Dobrzynia i Rypina.

• Jego rodzice byli rolnikami.
• Gdy wybuchła II wojna światowa miał zaledwie 8 lat.
• Od 1948 r. uczył się w Szkole Zawodowej Ogólnej, którą ukończył
w 1951 r.
• Pracował w Zakładach Krawieckich w Golubiu-Dobrzyniu.

• 1 marca 1952 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w 5. Pułku KBW. Został elewem szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu został dowódcą drużyny i pomocnikiem dowódcy plutonu.
• W 1953 r. został podchorążym Oficerskiej Szkoły KBW w Legnicy.
• Po dwóch latach nauki, w 1955 r., został promowany na stopień podporucznika i skierowany do służby w Poznaniu, do 10. Wielkopolskiego Pułku KBW. Służbę pełnił jako dowódca plutonu.
• Po roku służby w pułku został przeniesiony na stanowisko dowódcy plutonu w Oficerskiej Szkole i Ośrodku Szkolenia KBW w Legnicy.
• W 1962 r. został skierowany na roczny kurs kwalifikacyjny oficerów służby mundurowej.
• Od 1963 roku aż do emerytury pełnił służbę w Jeleniej Górze.
• Początkowo był szefem zaopatrzenia mundurowego w 11. Samodzielnym Batalionie Inżynieryjnym, a następnie w 11. Dolnośląskim Pułku KBW.
• Od 1967 r. przez trzy lata był kwatermistrzem 11. Batalionu Inżynieryjnego Zabezpieczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej.
• W 1970 roku został wyznaczony na szefa Wojskowej Administracji Koszar Nr 2 w Jeleniej Górze w koszarach przy ul. Sudeckiej.
• Od 1973 r. przez dwa lata był szefem Garnizonowej Admistracji Mieszkań.
• Od 1975 roku przez 13 lat był kierownikiem Wojskowej Administracji Koszar Nr 21 w koszarach „Pod jeleniami”.
• W 1977 r. został mianowany podpułkownikiem.
• W 1988 roku, po 36 latach służby, został zwolniony z zawodowej służby i przeniesiony w stan spoczynku. Został emerytem.

Za swe zasługi dla obronności kraju był wielokrotnie wyróżniany, w tym odznaczony
Medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
• W 1978 r. otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi”.
• W 1986 r. został odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.